GOTOVINSKI POPUST 10%

PRAVNA NAPOMENA

Važna napomena

Za gotovinsko plaćanje pouzećem , virmanom ili lično u našim poslovnicama odobravamo popust od 10% i sve cijene na stranici i u poslovnicama su izražene sa već uračunatim popustom.

Ukoliko prikazane proizvode želite da kupite shoping karticom ili bilo kojom drugom platnom/bankovnom karticom ne možemo vam odobriti gotovinski popust i cijena proizvoda koji želite će biti automatski uvećana za 10% na nivo maloprodajne cijene.

Ovaj sistem zadržavamo zbog večeg interesovanja kupaca koji plaćaju gotovinski, a ujedno želimo da svim kupcima transparentno prikažemo cijene ovisno o načinu plaćanja.

Hvala na razumijevanju.

Odricanje od odgovornosti

Mobilmania d.o.o. se odriče bilo kakve odgovornosti, a vezane za eventualnu netačnost prikazanog sadržaja na stranici.

Posjetom i registracijom Vašeg korisničkog računa na domeni www.mobilmania.ba slažete se u potpunosti sa navedenom pravnom napomenom.

Mobilmania d.o.o. zadržava pravo izmjena i dopuna cijena i sadržaja u bilo kom trenutku i bez najave.
Navedeni sadržaj na našoj stranici je čisto informativnog karaktera te njegovi stvarni vlasnici pridržavaju sva prava na isti.
Molimo Vas da nas kontaktirate u slučaju bilo kakvih nejasnoća ili primjedbi na email adresu info@mobilmania.ba .
Hvala na ukazanom povjerenju !
Sa poštovanjem Vaš Mobilmania Team ™ 2008 – 2015

uslovi garancije

 1. Garantni rok vrijedi 12 mjeseci od dana kupovine ukoliko drugačije nije navedeno na artiklu koji želite kupiti.

 2. Garancija vrijedi samo i samo ako imate validan fiskalni račun koji odgovara kupljenom artiklu te uredno popunjen garantni list sa imenom i prezimenom kupca , nazivom uređaja, serijskim brojem uređaja te datumom kupovine. Garantni list mora biti ovjeren pečatom da bi bio validan.

 3. Kvarovi i greške koji spadaju pod garantni rok su svi eventualni kvarovi nastali fabričkom greškom što priznajemo ukoliko se prijavi nastali problem u roku od 7 dana od dana kupovine.

 4. Oštećenja prilikom transporta što priznajemo ukoliko se prijavi nastalo oštećenje u roku od 24h od momenta preuzimanja uređaja.

 5. U garantni rok ulaze softverski problemi ukoliko nisu nastali nestručnim rukovanjem ili instalacijom neprovjerenih aplikacija koje mogu srušiti sistem.

 6. Poništavanjem i oduzimanjem garancije smatraće se bilo kakvo mehaničko oštećenje bilo kojeg dijela uređaja, a da je vidljivo i biće dokumentovano slikama kao eventualni dokaz.

 7. Poništavanjem i oduzimanjem garancije smatraće se bilo kakav kontakt sa tekućinom bilo kojeg tipa i bilo kojeg dijela uređaja što će također biti uredno dokumentovano slikama kao eventualni dokaz.

 8. U garantni rok ne ulaze potrošni dijelovi uređaja kao što su slušalice , punjač. baterija.

 9. Ukoliko poštujete uslove garancije nikada nećete imati problema sa uređajem koji ste kupili.

 10. U slučaju izmjena navedenih uslova garantnog roka odlučuje striktno naš servis u iznimnim okolnostima jer uvijek se trudimo našim kupcima izaći u susret čak i kada je izričito oduzimanje garancije. Molimo vas da ne zloupotrebljavate našu želju da Vam pomognemo.

 11. Prihvatanjem Uslova kupovine i Pravne napomene kod kupovine zakonski prihvatate da se slažete sa navedenim Uslovima.

 12. U slučaju da nastane spor, a nemoguće je postići dogovor nadležan je Općinski Sud u Sarajevu.